سایر خدمات تخصصی

بسیاری از خدمات تخصصی را برای اولین بار در ایران ارایه می کنیم و قصد داریم تا فرهنگ و بدعتی تازه در صنعت ارایه محصولات غذایی بنا گذاریم

نگاهی تخصصی داشتن به تمام جنبه های زندگی یک کار اصولی است پس چرا باید از حوزه ای با اهمیت همچون مواد غذایی و پذیرائی و میزبانی به سادگی عبور کرد ؟!

آموزش های تخصصی تولید برخی مواد غذایی

آموزش پرسنل مخصوص پذیرایی و میزبانی و میهمانداری

مشاوره های تبلیغاتی و نگاه هنری به محصولات میزبانی

راه کارهای جدید ارائه محصولات و معرفی آنها … تنها بخشی از خدمات تخصصی بالکان باکس است