محصولات مناسبتی

برای مناسبت ها و رویدادهای گوناگون طرح ها وو بسته های متفاوت و منطبق با همان روویداد را برای یک برگزاری باشکوه ارایه میکنیم

ما برای هر مناسبت و هر رویدادی متناسب با ان رویداد بسته های میزبانی متنوعی را برای شما اماده نموده ایم و کاملا منطبق با نیاز شما و بودجه شما انها را ارائه می نمائیم .

این بسته ها با تنوع بالای طرح و رنگ و قابلیت سفارشی سازی برای برگزاری رویداد های شما می توانند زینت بخش محافل و گردهمایی های شما باشند

  • روزهای بزرگداشت مفاخر ایران
  • روز های ملی ایران
  • روزهای مهم ثبت شده در تاریخ جهان
  • همایش های علمی پزوهشی
  • مناسبت های مذهبی
  • سالروزها وسالگردهای مهم
  • روزهای تاریخ ساز کشور