تهران – جردن – خیابان عاطفی شرقی پلاک ۲۹ – واحد ۱

۰۲۱-۲۲۶۵۰۸۷۲ | ۰۲۱-۲۲۶۵۰۸۷۳ |۰۹۹۰۱۶۱۶۶۰۶

ساعات فعالیت شرکت شنبه تا چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

پنجشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰

ثبت سفارش هفت روز هفته / ۲۴ ساعت