اگر در پایان دوران تحصیلی خود قرار دارید و قصد دارید از پروژه پایانی خود دفاع کنید ناگزیر هستید یک جلسه دفاع در یکی از سالن های همایش در دانشگاه مورد نظر برگزار کنید. و حتما این دقدقه را خواهید داشت ه یک پذیرایی آبرومند از مهمانان جلسه داشته باشید. مجموعه بالکانو این اطمینان خاطر را به شما می دهد که در صورت استفاده از پک های پذیرایی جلسه دفاع این مجموعه پذیرایی بسیار مناسب و آبرومند برای جلسه دفاع شما ترتیب دهد.

در صورتیکه قرار است جلسه دفاع خود را برگزار کنید می توانید از بسته های آماده بالکانو باکس جهت پذیرایی استفاده کنید.